My Lord is simply, undoubtedly, and absolutely amazing…!

The Lord is simply, absolutely amazing...!

Dunia boleh menumpahkan semua beban ke pundakmu lalu meninggalkanmu. Tapi Aku, Allahmu, adalah Tuhan yang selalu ada dan setia dalam setiap pergumulanmu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *